tirsdag den 1. februar 2011

Twitter+Blogger

Hvordan får jeg connected Twitter og Blogger? Så den automatisk opdaterer på twitter, når jeg har skrevet ny blog.. Help meeee :D

Ingen kommentarer: